Menu

Siguria e konsumatorëve është përparësia më e madhe e AIM

Ne jemi bërë të vetëdijshëm se kapaku i plastikës që mbulon kokën e furçave të dhëmbëve të fëmijëve tanë, mund të paraqesë një rrezik potencial mbytjeje për fëmijët shumë të vegjël kur nuk përdoret për qëllimin e synuar dhe për këtë arsye ne kemi vendosur ta tërheqim këtë produkt si masë paraprake.

AIM është e përkushtuar ndaj standardeve më të larta të cilësisë dhe sigurisë dhe ka informacion të qartë në paketë për mënyrën e përdorimit të saktë të furçës së dhëmbëve, duke përfshirë që fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren gjithmonë nga një i rritur kur përdorin produktet tona.

Konsumatorët që e kanë këtë produkt duhet ta heqin menjëherë dhe në mënyrë të sigurt kapakun plastik, duke u siguruar që fëmijët e vegjël të mos kenë akses në të. Vetë furça e dhëmbëve mund të vazhdojë të përdoret. Kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim dhe inkurajojmë këdo që ka një nga këto furça dhëmbësh të kontaktojë shitësin me pakicë/shumice.

NEXT Albania shpk

Rr.Feridon Fezollari, Ish Kombinati Ushqimor

Tiranë, Albania

Tel: +355 44500029/30

Related Posts