Menu

Kryeinspektori Sahitaj: ‘kontrolli mbi mallrat e falsifikuara do të rritet’

Kryeinspektori i Inspektoriatit Shtetëror të Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT), Lavdrim Sahitaj ka publikuar së fundmi në median sociale, miratimin së fundmi të ndryshimeve të ligjit 9947 ‘Për pronësinë Industriale’. Sipas tij, ky është një lajm të mirë sepse ndryshimi i ligjit do ti japë mundësinë ISHMT-së që të realizojë një numër më të madh inspektimesh në këtë fushë dhe rregullimin e tregut të brendshëm nga mallrat e falsifikuara.

Duke cituar atë që kryeinspektori ka shkruar në median sociale ‘duke patur një strategji kombëtare për mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale puna e jonë do të jetë më e konsoliduar dhe do krijojë suportin e duhur politik dhe bashkëpunimin ndërinstitucional në luftën e përbashkët kundër cënimit të të drejtave të PI’.

Për kryeinspektorin Sahitaj, ky është vetëm fillimi, sepse në vazhdim do të ketë një përmirësim të mëtejshëm të bazës ligjore në lidhje me inspektimin e tregtise on line, bllokimin dhe shkatërrimin e mallrave cënuese, bashkëpunimin ndërinstitucional, si dhe hartimin e manualeve të inspektimit për të patur procedura të standardizuara.

Po ashtu, institucioni që ai drejton është i angazhuar në forcimin e kapaciteteve administrative të ISHMT me anë të trajnimit më profesional për stafin e saj në fushën e PI dhe të standardeve bashkëkohore të inspektimit.

Në planet e afërta të tij është dhe krijimi i një baze të të dhenave elektronike për cështjet e trajtuara, inspektimet dhe masat administrative në lidhje me PI, statisikat dhe për analizën e riskut. Së bashku me forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve të përfshira në sistemin e PI së bashku me zhvillimin e Edukimit për IP dhe Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për IP.

 

alert.al/

Related Posts