Menu

Si e ka ndryshuar pandemia konsumin e peshkut?

Pandemia që ka vazhduar për më shumë se një vit e gjysmë ka pasur dhe ka ende një ndikim të fortë në jetën tonë, dhe natyrisht edhe në konsum. Gjatë vitit 2020, me mbylljen e shërbimeve të hotelierisë, numri i vakteve të konsumuara në shtëpi u rrit, kështu që pati një bum në konsumin e produkteve të tilla si mielli dhe vezët, si dhe produktet e konservuara dhe ushqimet e ngrira.Në të njëjtën periudhë, pati një rritje të fortë në shitjet e ushqimeve në internet, një fenomen që më parë ishte shumë i kufizuar.

ISMEA (Instituti i Shërbimeve për Tregun e Ushqimit Bujqësor/Itali) ka publikuar një analizë interesante në lidhje me sektorin e peshkut. Në fund të vitit 2020 sektori regjistroi një rritje prej 6.7% në krahasim me vitin 2019, shumë interesant nëse krahasohet me rënien në sektor (-0.4%) të regjistruar vitin e kaluar, por më e ulët se rritja mesatare e shpenzimeve për ushqim në të njëjtin vit. Një prirje për shkak të dinamikës së ndryshme që ka prekur produktet e peshkut të freskët dhe të përpunuar, në formën e konservuar (të tillë si ton i konservuar) ose i ngrirë.

Ndërsa produktet e konservuara kanë pasur një bum të vërtetë, veçanërisht gjatë pranverës 2020, konsumi i peshkut të freskët ka rënë ndjeshëm gjatë së njëjtës periudhë. Dhe kjo sepse për shkak të bllokimit ne jemi detyruar të bëjmë pazare më rrallë, dhe sepse zvogëlimi i ditëve të peshkimit dhe mbyllja e tregjeve të peshkut, si dhe bllokimi i tregtisë së jashtme, kanë zvogëluar disponueshmërinë e peshkut të freskët.

Ky i fundit pastaj pa një rikthim të rëndësishëm në pjesën e fundit të vitit, për t’u rritur me më shumë se 20 pikë përqindje në Dhjetor 2020. Në atë kohë ne ishim të mbyllur në shtëpi, dhe festat e fundvitit u zhvendosën nga restorantet në mjedisin e shtëpisë.

Në vitin 2020 peshku i ngrirë u rrit me 18.7%, i konservuar, me 5.3%, i tymosur , me 11.2% dhe peshku i freskët u ndal në 2.8%. Rritja e këtij të fundit, megjithatë, vazhdoi në 2021: katër muajt e parë të këtij viti panë një rritje të konsumit, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2019, prej + 18% në vëllim dhe + 33% në vlerë.

Rritja e peshkut të freskët, një sektor i lidhur me kosto të larta, i detyrohet nga njëra anë vëmendjes më të madhe ndaj shëndetit, gjë që i shtyn shumë familje të përdorin peshkun më shpesh si burim proteine, por edhe dëshirës për ‘shpërblim’ të produkteve të afta për të kompensuar psikologjikisht privacionet me të cilat pandemia na ka detyruar të përballemi.

Një analizë që konfirmohet nga të dhënat në lidhje me shpenzimet e ndara sipas burimeve të të ardhurave: shpenzimet për produktet e peshkut rriten veçanërisht në familjet me të ardhura të larta, duke konfirmuar një prirje që ka vazhduar prej disa vitesh, ndërsa mbetet e qëndrueshme në familjet me të ardhura më të ulëta, të cilat në pesë vitet e fundit kanë pasur një rënie të shpenzimeve prej 3.8%. /Il Fatto Alimentare/

Qendra Alert – Alert.al 

Related Posts