Menu

Sondazhi/Konsumatorët e painformuar për përdorimin e sigurt të paketimit ushqimor

Konsumatorët mund të ekspozohen ndaj rreziqeve të lidhura me ushqimin, pasi përjetojnë një mungesë të udhëzimeve për përdorim të sigurt për paketimet ushqimore dhe pajisjet e kuzhinës. Shumë vazhdojnë të përdorin paketime ushqimore edhe të dëmtuara dhe enë kuzhine për disa kohë, siç thekson një sondazh prej 11 vendesh rreth qëndrimeve, nevojave dhe shqetësimeve të njerëzve lidhur me ‘materialet e kontaktit ushqimor’. Si rezultat, BEUC po bën thirrje për rregullimin e duhur të këtyre materialeve.

Gjetja kryesore është se konsumatorët nuk ndihen mjaftueshëm të informuar kur blejnë apo përdorin paketime ushqimore. Ndërsa konsumatorët janë përgjithësisht të vetëdijshëm se disa paketime ose kontejnerë mund të lëshojnë kimikate në ushqim, rezultatet e sondazhit sugjerojnë se ata mund të mos jenë duke marrë informacionin që u nevojitet, të tilla si drejtimet për përdorim të sigurt dhe të përshtatshëm. Si rezultat, njerëzit mund të jenë duke rritur pa dashje ekspozimin e tyre ndaj kimikateve që lihen nga kontejnerët dhe paketimi në ushqim.

2 në 5 konsumatorë e kanë të paqartë se cilat paketime ushqimore janë të sigurta për t’u përdorur. Shumë gjejnë se informacioni i dhënë me paketimin ushqimor nuk është as i kuptueshëm (26%) dhe as i mjaftueshëm (36%).

Për t’u shqetësuar, 2 në 3 konsumatorë përjetojnë mungesë të udhëzimeve për përdorim të sigurt për paketimin ushqimor dhe pajisjet e kuzhinës. Prandaj, konsumatorët mund të mos i përdorin këto produkte siç është menduar, gjë që nga ana e tyre mund të rrisë ekspozimin e tyre ndaj rreziqeve të lidhura me ushqimin.

Rreth 3 në 4 konsumatorë njohin simbolin zyrtar Glass and Fork, por vetëm një pakicë (29%) e di se çfarë do të thotë: E përshtatshme për kontakt ushqimor. Për shembull, shumë veta e lidhin simbolin me të qenit i sigurt për larjen e pjatalarësve.

1 në 2 konsumatorë vazhdojnë të përdorin paketim ushqimor edhe të dëmtuar dhe enë kuzhine për disa kohë. Megjithatë, kohëzgjatja mund të rrisë rrezikun e lënies së kimikateve në ushqim.

Rreth 3 në 5 autoritete besohet se kontrollojnë kontejnerët ushqimorë dhe paketimet përpara se të dalin në treg. Në realitet, rregullatorët përballen me sfida të mëdha për ta bërë këtë.

4 në 5 konsumatorë janë të shqetësuar për ndikimin e paketimit ushqimor në mjedis. Pothuajse 9 në 10 mbështesin rregulla strikte për të parandaluar ndikime të tilla.

Ligji i BE-së kërkon që të gjitha ‘materialet e kontaktit ushqimor’ të jenë të sigurta. Për shumicën e materialeve, megjithatë, rregullat e hollësishme lidhur me mënyrën se si ato duhet të përmbushin këtë kërkesë sigurie nuk ekzistojnë në praktikë. Kjo është e rëndësishme pasi mbi 8,000 kimikate përdoren për të prodhuar dhe trajtuar materialet e paketimit ushqimor. Duhet të ketë rregulla që mbulojnë të gjitha paketimet ushqimore në mënyrë që këto të jenë të sigurta në të gjitha kushtet e parashikueshme të përdorimit, duke përfshirë ripërdorimin. (BEUC)

Qendra Alert/Alert.al

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed