Menu

Mjedis

Monitorimi i biodiversitetit përmes tingujve

Në vitin 2021, programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (Unep) u kujtoi të gjithëve se sistemi global i prodhimit të ushqimit është kryesisht përgjegjës për humbjen e biodiversitetit. Bujqësia, në veçanti është një kërcënim për 86% të 28,000 specieve të rrezikuara. 80% e shpyllëzimit, 60% e përdorimit të ujit dhe 23% e emetimeve të gazeve serrë i atribuohen drejtpërdrejt praktikave bujqësore. Dhe njerëzimi ka rreth dhjetë vjet për të bërë një ndryshim drastik në situatën aktuale. Nëse nuk ndodh, sipas COP15 të Kombeve të Bashkuara, në gjysmën e dytë të shekullit 40% e specieve aktuale nuk do të ekzistojnë më.

 WWF Itali së bashku me organizatën për mbrojtjen e biodiversitetit dhe pyjeve Rainforest Connection (RFCx) dhe kompania kineze Huawei, ka nisur një program të madh mbarëkombëtar të quajtur Nature Guardians, tashmë në vitin e tij të dytë. Qëllimi i projektit është të vëzhgojë dhe krahasojë biodiversitetin në zonat e kultivuara me metoda organike brenda oazeve të WWF me atë të zonave të kultivuara me sisteme tradicionale, për të verifikuar ndikimin e dy teknikave në humbjen e specieve. Metodologjia, e cila është testuar dhe përdorur prej disa kohësh nga Rainforest Connection është shumë interesante: zbulimi akustik. Në tetë oaze të WWF (Bosco di Vanzago, Lago di Preola dhe Gorghi Tondi, Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, Valle dello Sporeggio, Lago di Penne, Monte Sant’Elia) do të vendosen 24 pajisje të quajtura RFCx Edge Audiomoths, të cilat do të qëndrojë në vend për 12 muaj. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Problemi me ujërat e ndotur, vetëm 15% e popullsisë merr shërbim nga impiantet

15% e popullsisë së Shqipërisë merr shërbim nga impiantet për trajtimin e ujërave të ndotura. Vet qeveria i pranon këto mangësi teksa thotë se kjo gjë ka sjellë shqetësime kryesore si mungesën e licencimit dhe tarifimit për trajtimin e ujërave të ndotura, funksionimin dhe mirëmbajtjen e pamjaftueshme dhe ndikimit mjedisor të kufizuar për shkak të rrjeteve dhe lidhjeve në zhvillim e sipër.

Në raportin për integrimin europian 2023-2025 theksohet nevoja urgjente për të siguruar harmonizimin e plotë me Direktivën e Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane, shtrirjen e rrjeteve të kanalizimeve, licencimin dhe aplikimin e tarifave për të gjitha impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura dhe ndërtimin e atyre të reja, veçanërisht në zonat urbane dhe bregdetare dhe ato të vizituara nga turistët.

“Rrjeti i monitorimit dhe raportimit të cilësisë së ujit dhe sistemi i licensimit duhet të përmirësohen më tej dhe të harmonizohen me kërkesat e acquis. Nën-sektori i furnizimit me ujë dhe kanalizimeve ka nevojë për përmirësime. Megjithatë, nevojiten përpjekje më të mëdha për të forcuar kapacitetet, performancën dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve komunale.”- shkruan më tej raporti.

Edhe pse janë shtuar impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura përsëri janë të pamjaftueshme. Këtë fakt evidenton raporti vjetor i Entit Rregullator të Ujit 2021. Pavarësisht një rritje të lehtë të mbulimit me impiante të trajtimit të ujërave të ndotura, sërish vendi mbetet larg objektivave të vendosura thuhet në raport.

Sipas Entit Rregullator të Ujit shërbimi i “grumbullimit e largimit të ujërave të ndotura” ofrohet nga 53 shoqëri ndërsa përpunimi i tyre arrihet të kryhet vetëm nëpërmjet 8 (tetë) impianteve të ndërtuara ndër të cilat vetëm 5 (pesë) prej tyre janë të pajisur me licencë nga ERRU, ndërsa 3 (tre) prej tyre ende nuk plotësojnë kërkesat ligjore për licencim për këtë kategori shërbimi.

Rritja e cilësisë së shërbimit të kanalizimeve lidhet me nevojën e të pasurit të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura. Për vitin 2021 kanë raportuar të dhëna 7 shoqëri ku numri total i popullsisë së shërbyer është rreth 33,563 banorë krahasuar me vitin 2020. Ky tregues gjithsesi mbetet në nivele të pakënaqshme

Për të konsoliduar progres, qeveria rendit të nevojshme miratimin e projektligjit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet brenda vitit 2023, si dhe Strategjisë Kombëtare 2022-2030. (Scan)

Qendra Alert/Alert.al

Standardet e reja të BE për paketimin

Parandalimi i mbetjeve të paketimit, nxitja e ripërdorimit dhe rimbushjes dhe bërja e të gjitha ambalazheve të riciklueshme deri në vitin 2030. Këto janë objektivat e vendosura nga standardet e reja evropiane. Paketimi ka një rol themelor në mbrojtjen dhe transportin e mallrave, por është gjithashtu një shkak për shqetësim për mjedisin. Këto janë konceptet bazë mbi të cilat bazohet propozimi i ri për një Rregullore , i paraqitur më 30 nëntor nga Komisioni Evropian, i ndjekur nga një deklaratë për shtyp  me titull “Marrëveshja e Gjelbër Evropiane: T’i jepet fund mbetjeve të paketimit, promovimi i ripërdorimit dhe riciklimit.
Kemi të bëjmë me një sektor që është ndër përdoruesit kryesorë të lëndëve të para(40% e plastikës dhe 50% e letrës së përdorur në BE dhe është e destinuar për ambalazhim) dhe që gjeneron në të njëjtën kohë një sasi të madhe mbetjesh, të barabartë në 36% të mbetjeve të ngurta komunale.
Mesatarisht, çdo evropian prodhon pothuajse 180 kg mbetje ambalazhi në vit dhe trendi është në rritje, sipas vlerësimeve. Në mungesë të veprimeve konkrete, BE-ja do të regjistronte një rritje prej 19% në mbetjet e ambalazheve deri në vitin 2030 dhe madje 46% për mbetjet plastike.

Ambalazhimi është rritur më shpejt se të ardhurat kombëtare bruto në vitet e fundit, duke çuar në rritjen e emetimeve të CO2 dhe të tjera, mbishfrytëzimin e burimeve natyrore, humbjen e biodiversitetit dhe ndotjen e përgjithshme. Për më tepër, në dëm të riciklimit shumë të vlerësuar si një zgjidhje e vlefshme për problemin, Komisioni konstatoi se nga viti 2012 deri në vitin 2020, pjesa e ambalazheve të pa riciklueshme është rritur ndjeshëm.
Së fundi, edhe kur produktet janë realisht të riciklueshme, ato shpesh nuk riciklohen sepse proceset e nevojshme për grumbullimin, klasifikimin dhe riciklimin nuk janë praktikisht të disponueshme ose nuk janë me kosto efektive, ose prodhimi nuk është i cilësisë së mjaftueshme për të përmbushur kërkesën. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Sa të vlefshme janë vendimet për heqjen e qeseve plastike dhe përdorimin e çantave

Vendimet për heqjen e qeseve plastike me përdorim të vetëm në shumë vende të botës kanë qenë të suksesshme. Si për eliminimin e shitjeve të qeseve plastike të holla që fluturojnë në pemë, bllokojnë rrugët ujore, mikroplastikën në tokë dhe ujë dhe dëmtojnë jetën detare. Por kjo histori suksesi mjedisor maskon një problem tjetër.

Shumë prej nesh po mbyten në çanta prej pëlhure të ripërdorshme ose në qese plastike më të trasha dhe më të qëndrueshme që shitësit me pakicë i shesin me çmim të ulët ose ua japin klientëve si një alternativë gjoja më e gjelbër ndaj plastikës njëpërdorimshe.

Aktivistët thonë se këto grumbullime qesesh po krijojnë probleme të reja mjedisore, me qeset e ripërdorshme që kanë një gjurmë karboni shumë më të lartë se qeset e hollë plastike. Sipas një vlerësimi mahnitës, një qese pambuku duhet të përdoret të paktën 7100 herë për ta bërë atë një alternativë vërtet miqësore me mjedisin ndaj një qese plastike konvencionale.

Përgjigja se cili është zëvendësimi më i gjelbër për një qese plastike njëpërdorimshe nuk është e drejtpërdrejtë, por këshilla përmblidhet në këtë: Ripërdorni çfarëdo qese që keni në shtëpi, sa më shumë që të mundeni. Ndalimet dhe kufizimet e qëllimshme të plastikës për një përdorim në disa raste kanë pasoja të padëshiruara.

Kur bëhet fjalë për vlerësimin e ndikimit mjedisor të një qese gjatë jetëgjatësisë së saj, ka shumë gjëra të ndryshme për t’u marrë parasysh: materiali, pesha e saj, procesi i prodhimit dhe mënyra se si asgjësohet. Një qese plastike pazari e rëndë e bërë me të njëjtin material si qesja plastike klasike për një përdorim, por dyfishi i peshës ka dyfishin e ndikimit mjedisor, nëse nuk ripërdoret më shumë herë, kjo është arsyeja pse një qese e hollë plastike për një përdorim mund të duket e mirë si zgjedhje bazuar në ndikimin e saj klimatik.

Çelësi për qeset plastike të rënda është ripërdorimi i tyre besnik dhe asgjësimi i tyre me kujdes në mënyrë që të mos përfundojnë si ndotje plastike.

Një raport i prodhuar për Programin Mjedisor të Kombeve të Bashkuara në 2020 zbuloi se një qese e trashë dhe e qëndrueshme polipropileni (PP) (ato shpesh kanë një ndjesi të endur) duhet të përdoret për rreth 10 deri në 20 herë në krahasim me një qese plastike të një përdorimi, ndërsa një qese më e hollë por gjithsesi qese polietileni (PE) e ripërdorshme 5 deri në 10 herë. Megjithatë, ai theksoi se qesja plastike për një përdorim është mishërimi i kulturës së hedhjes dhe vetëm kjo ishte ndoshta një arsye për të shmangur përdorimin e tyre.

Canta e pambukut është bërë një simbol i statusit të lirë për të gjithë markat dhe individët që duan të shmangin plastikën dhe të tregojnë kredencialet e tyre jeshile. Por pambuku është një kulturë me burime intensive që kërkon shumë ujë dhe përdor një sasi të konsiderueshme pesticidesh dhe plehërash, të cilat fusin nitrate në tokë dhe rrugët ujore dhe rezulton në krijimin e oksidit të azotit, një gaz serrë. Kjo do të thotë se gjurma e saj mjedisore është më e madhe nga sa vlerësojnë shumë njerëz.

Sipas raportit të UNEP-it, një qese pambuku duhet të përdoret 50 deri në 150 herë për të pasur më pak ndikim në klimë krahasuar me një qese plastike të një përdorimi.

Një raport i Agjencisë Daneze për Mbrojtjen e Mjedisit të vitit 2018 sugjeroi që një qese pambuku duhet të përdoret të paktën 7100 herë për të kompensuar ndikimin e saj në mjedis, kur krahasohet me një qese plastike klasike supermarketi që ripërdoret një herë si qese plehrash dhe më pas digjet.

Ai raport shqyrtoi 15 tregues të ndryshëm mjedisorë, duke përfshirë ndryshimin e klimës, varfërimin e ozonit, ndotjen e ajrit, përdorimin e ujit dhe përdorimin e tokës. Megjithatë, kur u përqendrua vetëm në ndikimin e pambukut në klimë, ai sugjeroi që një qese pambuku do të duhej të ripërdorej të paktën 52 herë në përputhje me raportin e UNEP.

Raporti danez është ai që njihet si Vlerësimi i Ciklit të Jetës, një grup metodash që shkencëtarët përdorin për të vlerësuar kostot mjedisore që lidhen me një produkt gjatë gjithë jetëgjatësisë së tij. Raporti i UNEP shqyrtoi 10 Vlerësime të Ciklit të Jetës të prodhuara në një sërë vendesh të ndryshme që nga viti 2010. Megjithatë, një qasje e tillë shpesh mbështetej në supozime dhe thjeshtime; dhe rezultatet shpesh ndryshonin shumë.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se qeset plastike janë përgjegjëse për një pjesë të konsiderueshme të mbeturinave, por luajnë një rol shumë të vogël në krizën klimatike në krahasim me produkte dhe mallra të tjera, thuhet në raportin e UNEP. Si e tillë është ndoshta shumë më e rëndësishme të mendoni se çfarë po vendosni në çantën tuaj të blerjes dhe thjesht të konsumoni më pak.

Konsumatorët mund të inkurajojnë kompanitë të huazojnë çanta me një tarifë të rimbursueshme, në vend që t’u shesin konsumatorëve (të cilët kanë harruar bagazhin e ripërdorshëm) çanta të rënda që nuk u duhen. (Scan)

Qendra Alert/Alert.al

Fermat “inteligjente” dhe lopë me emetim të ulët. Problemi i metanit

Studiuesit në Universitetin Jugperëndimor Jiaotong të Kinës kanë shpikur pajisje për mbikqyrjen e funksioneve jetike të kafshëve, veçanërisht të lopëve dhe kushteve mjedisore, të ushqyeres dhe lëvizjes. Pajisjet, që do të vendosen në qafë dhe kyçet e gjedhëve, mbledhin në kohë reale një sërë të dhënash lidhur me temperaturën, lëvizjen, përqendrimin e oksigjenit dhe lagështinë në atmosferë, ciklet riprodhuese, prodhimin e qumështit, sëmundjet etj. Informacioni pastaj transmetohet në një marrës që e dërgon atë në një kompjuter dhe në atë pikë është sistematizuar dhe përdorur për të optimizuar funksionimin e fermës dhe mirëqenien e kafshëve, në një cikël tipik të Internetit të Gjërave. Siç theksojnë autorët, aplikime të tilla si mbarështimi i zgjuar mund të tërheqin një nxitje të madhe nga ky lloj i të ushqyerit.

Tregues po aq të rëndësishëm, por të një lloji tjetër vijnë nga një meta-analizë e madhe e kryer mbi një temë që, në vitet e fundit ka pësuar një përshpejtim të dukshëm: Atë të zbutjes së emetimit të metanit nga kafshët. Në vitin 2019, metani nga fermat përfaqësonte 39% të sasisë totale të lëshuar në atmosferë dhe sipas të gjitha studimeve është thelbësore të reduktohet sasia nëse duam vërtet të përpiqemi të ndërhyjmë në gazet serë. Por, sa dihet për shumë zgjidhje të propozuara?

Për t’u përgjigjur, studiuesit nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë dhe Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Bagëtinë në Najrobi, Kenia, analizuan 425 studime të botuara midis viteve 1964 dhe 2018, duke i ndarë ndërhyrjet në tri kategori kryesore: Ushqimi dhe administrimi i kafshëve, formulimi i dietës. Çdo kategori u nda, nga ana e vet në pesë nëngrupe, për një total prej pothuajse 100 ndërhyrjesh të analizuara, me efektet e tyre në të gjithë parametrat kryesorë të lidhur si me emetimet, ashtu edhe me prodhimin e kafshëve dhe mirëqënien.

Strategjitë më efektive ishin inhibitorët e metanit si algat, nitratet, vajrat vegjetariane. Megjithatë, secila nga zgjidhjet ka disa kufizime ose informacion të pamjaftueshëm. Kështu, tepria e vajrave mund të ndikojë për keq në marrjen e ushqimit dhe performancën e kafshëve, veçanërisht në lopët e bulmetit. Nitratet, nga ana tjetër, krijojnë njëfarë shqetësimi për shëndetin e kafshëve, edhe pse në të vërtetë reduktojnë emetimet e metanit me një të tretën pa ndikuar në prodhimin e qumështit, sasinë e ushqimit të konsumuar ose peshën. Përkundrazi, ka vlera të pragut përtej të cilave pakësimi i emetimit zvogëlohet. Një situatë e ngjashme është ajo e algave Asparagopsis taxiformis, e cila redukton ndjeshëm metanin, por mbi të cilën nevojiten studime të mëtejshme, në veçanti mbi efektshmërinë afatgjatë dhe mbi efektet në prodhimin e qumështit dhe shëndetin e kafshëve. Së fundi, tanina mund të kenë një ndikim negativ në tretjen e lëndëve ushqyese dhe mungojnë edhe të dhënat afatgjata me kafshë me rendiment të lartë. (IlFattoAlimentare)

Qendra Alert/Alert.al

Ajri në Europë më pak i ndotur se në 2005, por ende në nivele shqetësuese

Raporti për cilësinë e ajrit nga Agjencia Europiane e Mjedisit (EEA) nënvizon të gjitha objektivat për për të reduktuar ndotjen e ajrit dhe publikon të dhëna që tregojnë se si është përmirësuar situata në krahasim me 17 vjet më parë.

Krahasuar me vitin 2005, në vitin 2020 vdekjet e parakohshme për shkak të ekspozimit ndaj grimcave të imta (PM2.5, pluhur i barabartë me ose më i vogël se 2.5 mikrometra i barabartë me një të tretën e diametrit të një floku të njeriut) u ulën me 45%, dhe nivelet e depozitimit të dëmshëm të azotit u tejkaluan në 75% të ekosistemeve, 12% më pak se në 2005.

Të dhënat, edhe pse më pozitive se dy dekada më parë, sigurisht që nuk janë pozitive në kuptimin absolut dhe rruga drejt ajrit të pastër është ende e gjatë. Ndër objektivat e vendosura nga EEA për vitin 2030, të detajuara në Planin e Veprimit “Zero ndotje”, është ai i reduktimit – krahasuar me 2005 – me 55% të vdekjeve të parakohshme të shkaktuara nga ndotja e ajrit dhe ekosistemeve me 25%, ku ndotja e ajrit kërcënon biodiversitetin.

Ndotja nuk vret aq shpejt sa një të shtënë me armë zjarri apo një virus vdekjeprurës, por depërton në trupin tonë duke e dëmtuar ngadalë: vlerësohet se grimcat e imëta reduktojnë jetëgjatësinë me 2.2 vjet, pa llogaritur patologjitë kronike dhe sëmundjet fatale që shkaktojnë. Përveç planit të veprimit “zero ndotje”, EEA propozoi një rishikim të direktivës së cilësisë së ajrit tetorin e kaluar. Ajo kërkoi kufizime më të rrepta për ndotjen e ajrit (edhe pse në rastin e PM2.5 OBSH është më e rreptë dhe e kufizon atë në 5 μg/m3 kundrejt 10 μg/m3 të vendosur nga EEA) dhe nënvizoi të drejtën e çdo qytetari për të marrë ajër të pastër. (Scan)

Qendra Alert/Alert.al

Propozimi i ekspertëve të OKB: Zero plastikë deri në 2040

Kombet e Bashkuara në Traktatin Global për t’i dhënë fund ndotjes plastike kanë punuar që nga marsi me kontributin e mbi 200 vendeve dhe që duhet të përpunohet në versionin përfundimtar deri në vitin 2024. Ata duhet të vendosin një qëllim të qartë dhe konkret, domethënë eliminimin e të gjithë prodhimit të plastikës së re deri në vitin 2040. Vetëm në këtë mënyrë do të ndikojë në praninë në tokë të këtyre materialeve të kudo ndodhura, përgjegjës për një pjesë të rëndësishme (për prodhimin dhe eliminimin) e lëshimit të gazeve serë dhe kontaminimet e llojeve të ndryshme, të dëmshme për shëndetin e njeriut.

Propozimi u lëshua nga ekspertët e Qendrës Globale të Politikave Plastike të Universitetit të Portsmouthit, në Britaninë e Madhe, në faqet e Nature Reviews Earth and Environment, dhe fillon nga vëzhgimi i paefektshmërisë së asaj që është propozuar dhe vënë në vend deri tani. Sipas vetë Kombeve të Bashkuara, prodhimi plastik është rritur nga 2 milion tonë në vitin 1950 në 348 milionë në vitin 2017 dhe duhet të dyfishohet deri në vitin 2040, i mbështetur nga një sektor industrial që sipas përllogaritjeve vlen më shumë se 522 miliardë dollarë. Deri në 2050, ajo do të jetë përgjegjëse për emitimin e 15% të gazeve të efektit serrë, nëse asgjë nuk ndryshon. Çdo vit, 11 milionë tonë përfundojnë në ujëra (një vlerë që mund të trefishohet deri në vitin 2040) dhe kërcënojnë mbi 800 lloje.

Sipas synimeve të versioneve të para të traktatit, një zvogëlim prej 55% në prodhim do të ketë ndërkohë efekte të rëndësishme të tilla si shkurtimi i emetimeve të gazit të efektit të serës me 25% dhe krijimi i më shumë se 700,000 vendeve të punës, veçanërisht në vendet më të varfëra. Por, sipas ekspertëve të Qendrës realiteti është i ndryshëm, siç dëshmohet nga një fakt shqetësues: Nëse masat do të mbahen deri në vitin 2040 më së shumti do të ketë një reduktim prej 7% në emetimin e plastikës së re në mjedis.(FoodSfetyNews)

Qendra Alert/Alert.al

COP27, arrihet marrëveshje për kostot e ndryshimeve klimatike

Në samitin COP27 të OKB-së u arrit marrëveshja për ndryshimet klimatike, sipas së cilës vendet e pasura do të paguajnë vendet më të varfra për dëmet dhe humbjet ekonomike.

Kjo marrëveshje i jep fund gati 30 viteve pritje nga vendet që përballen me ndikimet më të mëdha të ndryshimeve klimatike.

Por, vendet e zhvilluara u larguan të pakënaqura lidhur me progresin në fushën e reduktimit të karburanteve fosile.

“Një angazhim i qartë për të eliminuar gradualisht përdorimin e të gjitha lëndëve djegëse fosile? Kjo nuk është pjesë e tekstit të marrëveshjes,”-tha Alok Sharma, presidenti britanik i samitit të mëparshëm të COP që u mbajt në Glasgow.

Diskutimet e këtij viti në Sharm el-Sheikh të Egjiptit ishin pranë një kolapsi total dhe u mbyllën për dy ditë.

Disa duartrokitje të ngrohta e shpresëdhënëse u vunë re në momentin historik të miratimit të “fondit të humbjeve dhe dëmeve” në orët e para të ditës së dielë, pasi diskutimet konfuze dhe shpeshherë kaotike për rreth 48 orë i kishin lënë delegatët të rraskapitur.

Megjithatë, kjo është një deklaratë e madhe simbolike dhe politike nga vendet e zhvilluara, të cilat kishin bërë rezistencë prej kohësh ndaj një fondi që mbulon ndikimet e ndryshimeve klimatike, të tilla si përmbytjet dhe thatësirat.

Samiti filloi dy javë më parë me deklarata të forta nga vendet më vulnerabël. “Ne nuk do të dorëzohemi, alternativa është që të shkojmë në një varr prej uji-” tha kryeministri i Bahamas, Philip Davis.

Të dielën, ministrja e klimës e Pakistanit, Sherry Rehman, e cila negocioi në emër të bllokut të vendeve në zhvillim plus Kinën, tha për gazetarët se ishte shumë e lumtur për arritjen e marrëveshjes.

“Jam e bindur se kemi bërë një ndryshim të madh në mënyrën se si punojmë së bashku për të arritur qëllimet klimatike,” tha ajo.

Përmbytjet shkatërruese në Pakistan gjatë kësaj vere, të cilat u morën jetën rreth 1,700 njerëzve dhe shkaktuan dëme që janë vlerësuar të jenë rreth 40 miliardë dollarë, ishin një sfond i fuqishëm për këtë samit.

Të dielën, ministri i mjedisit i Antigua dhe Barbuda, Molwyn Joseph, dhe kryetari i Aleancës së Shteteve të Vogla Ishullore, thanë se marrëveshja ishte një “fitore për të gjithë botën” dhe “riktheu besimin global në këtë proces kritik për t’u siguruar se askush nuk do të mbetet prapa.”

Por, disa vende dhe grupet, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, BE-në dhe Zelandën e Re, u larguan nga Egjipti të pakënaqura me kompromiset për lëndët djegëse fosile dhe frenimin e ndryshimeve klimatike.

“Jam tepër i zhgënjyer që nuk ishim në gjendje të bënim më shumë,” tha për gazetarët kryenegociatori i Mbretërisë së Bashkuar, Alok Sharma, pas përfundimit të bisedimeve.

Vendet që luftuan për të ulur ambicien e reduktimit me shpejtësi të emetimeve të gazeve serë – gaze që ngrohin planetin – duhet t’i shikojnë vendet më vulnerabël “në sy”, tha ai.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak, përshëndeti përparimin e bërë në COP27, por tha se “duhet bërë më shumë” për të trajtuar çështjen e ndryshimeve klimatike.

Marrëveshja përfundimtare gjithëpërfshirëse nuk përfshinte angazhime për të “eliminuar gradualisht” ose për të reduktuar përdorimin e karburanteve fosile.

Ajo gjithashtu përfshin një gjuhë të re e të paqartë për “energjinë me emetime të ulëta”, e cila, sipas ekspertëve, mund të hapë rrugën që disa lëndë djegëse fosile të konsiderohen pjesë e një të ardhmeje të energjisë së gjelbër.

Shumë vende, duke përfshirë grupin G20, kërkojnë që bota të reduktojë urgjentisht përdorimin e karburanteve fosile.

Por, vendet në zhvillim të tilla si India ose ato që varen nga nafta dhe gazi rezistojnë në këtë pikë, sepse duan të shfrytëzojnë rezervat e tyre, ashtu siç kanë bërë historikisht vendet perëndimore.

Ndërkohë, përgjatë samitit të COP27, një marrëveshje që premton t’i paguajë 20 miliardë dollarë Indonezisë për të reduktuar varësinë e saj nga qymyri u konsiderua një nga sukseset konkrete të këtij samiti. (BBC)

Qendra Alert/Alert.al

Konferenca e OKB për klimën, bojkotohet fjalimi i delegatit rus

Disa përfaqësues europian janë larguar nga salla në momentin kur delegati rus mori fjalën në konferencën e OKB-së për klimën në Egjipt, COP27 e cila ka nisur punimet prej disa ditësh. Katër zyrtarët u larguan nga salla plenare, ndërsa përfaqësuesi i Rusisë, Ruslan Edelgeriev doli në podium për të mbajtur fjalën e tij, ndërsa Moska është përballur me të njëjtin trajtim në forume të ndryshme ndërkombëtare pas pushtimit të Ukrainës.

Edelgeriev tha se Rusia ishte e përkushtuar për të trajtuar ndryshimet klimatike, por kritikoi vendet që ai tha se po merrnin masa të njëanshme në shkelje të marrëveshjeve ekzistuese, pa dhënë detaje të mëtejshme.

“Rusia ka paralajmëruar për pasojat negative të garës së ambicieve klimatike kur deklarimi i neutralitetit të karbonit u bë pa një strategji të duhur, burime dhe mbështetje financiare,” tha ai, ndërsa më herët Rusia ka kundërshtuar ashpër planet e Bashkimit Evropian për të vendosur një taksë karboni mbi importet që do të dëmtonte eksportet e saj.

Qendra Alert/Alert.al

Ajri i ndotur vret gjysmë milioni foshnja në vit në të gjithë globin

Raporti i Gjendjes Globale të Ajrit deklaron se cilësia e ajrit shkakton 2/3 e vdekjeve dhe ndikon në shëndetin e foshnjave. Të dhënat tregojnë se ndotja e ajrit shkaktoi vdekjen e parakohshme të gati 500,000 (gjysmë milion) foshnjave në muajin e tyre të parë të jetës. Ekspozimi ndaj ndotësve të ajrit është i dëmshëm edhe për foshnjat në bark ( të palindura). Këta ndotës mund të shkaktojnë lindje të parakohshme ose lindje nën peshë. Të dy këta faktorë janë shkaktar për vdekshmëri të lartë të foshnjave.

Gati dy të tretat e 500,000 vdekjeve të dokumentuara ishin të lidhura me ndotjen e ajrit në ambientet e brendshme, veçanërisht nga ndotja që buron nga lëndët djegëse të ngurta si qymyr druri etj.

Ekspertët mjekësorë kanë paralajmëruar vite me radhë për ndikimet e ajrit të ndotur tek njerëzit e moshuar dhe tek ata me probleme shëndetësore, por së fundmi kanë filluar të kuptojnë ndikimin  e lartë në vdekjet e foshnjave të palindura. Hulumtuesit janë ende të paqartë, por një gjë është e sigurtë se kjo ndotje po shkakton problem të mirë rritjes së foshnjës dhe përfundimisht ndikon në lindjen nën peshë. Foshnjat e lindura prematur janë më të ndjeshme ndaj infeksioneve të fëmijërisë dhe pneumonisë pasi mushkëritë e tyre  nuk kanë mundur të zhvillohen plotësisht. Beate Ritz, profesoreshë e epidemiologjisë në Universitetin e Kalifornisë, Los Anxhelos, tha se ndotja e ajrit të brendshëm në qytete anembanë Indisë, Azisë Jug-Lindore dhe Afrikës ishte e krahasueshme me atë të Londrës Viktoriane.

“Kjo ndotje e ajrit që ne shohim në qytetet moderne në ditët e sotme, krahasohet me ndotjen që kishim 150 vjet më parë në Londër dhe vende të tjera, ku kishte zjarre qymyri nëpër ambientet e brendshme. “Ekziston gjithashtu dëmtim i trurit dhe organeve të tjera nga kjo ndotje, kështu që vetëm mbijetesa nuk është e mjaftueshme , ne duhet të zvogëlojmë ndotjen e ajrit për shkak të ndikimit në të gjitha këto organe,” tha ajo.

Disa nga këto efekte ka të ngjarë të kenë ekzistuar, pa u vënë re, për shekuj me radhë, sepse njerëzit kanë gatuar për një kohë të gjatë me zjarr  në hapësira të mbyllura, një aktivitet që  ka bërë të mundur thithjen e këtyre grimcave të dëmshme, veçanërisht nga gratë dhe fëmijët, të cilët kalojnë më shumë kohë në shtëpi .

Raporti përqendrohet në të dhëna deri në vitin 2019, kështu që nuk  janë përfshirë ndikimet që pati  bllokimi në të gjithë botën për shkak të COVID-19  në vitin 2020. Autorët thanë se pandemia Covid-19 do të kishte pasur një ndikim pozitiv në cilësinë e ajrit dhe do pakësonte vdekjet nga ndotja e ajrit, por këto janë efekte që ende nuk janë hulumtuar qartë.

Greenbaum tha se gjasat e ndonjë ndikimi të dobishëm afatgjatë në shëndet nga pakësimi i përkohshëm i ndotjes së ajrit për shkak të kufizimeve, ishte e vogël, por që pastrimi i papritur i ndotjes nga trafiku dhe industria ndryshoi perceptimin e shumë njerëzve për cilësinë e ajrit.

“Njerëzit papritmas e kuptuan se si është të kesh qiell të bukur blu rregullisht. Edhe nëse nuk do të zgjaste, ajo tregoi se çfarë ishte e mundur, “tha Greenbaum. Disa studime kanë sugjeruar që njerëzit e ekspozuar ndaj ndotjes së ajrit mund të kenë një rrezik më të lartë të vdekjes nga Covid-19.

Shkencëtarët thanë se kishte pasur pak shenja përmirësimi në ndotjen e ajrit gjatë 10 viteve të fundit, megjithë vërehet një rritje për rreziqet nga ajri i ndotur në pesë vitet e fundit. Të paktën 6.7 milion vdekje në të gjithë botën në 2019 ishin nga ekspozimi afatgjatë ndaj ndotjes së ajrit, një faktor që rrit rrezikun e goditjes në tru, sulmit në zemër, diabetit, kancerit të mushkërive dhe sëmundjeve të tjera kronike të mushkërive. Ndotja e ajrit tani është shkaku i katërt më i lartë i vdekjeve në mbarë botën ndikuar edhe nga pirja e duhanit dhe dietave të pashëndetshme ushqimore. (The Guardian)

Qendra Alert/Alert.al